Quilt Making Workshop

Quilt Making Workshop 

İbrahim Şahbaz 

3 Haziran – June / Cuma – Friday, 16.00

Namlı İğne, Buluşma Yeri / Meeting Point : Çınarlı Kahve

Yorganlar geçmişten günümüze kültürel ve sosyal değerlerin en önemli taşıyıcılarından biridir. İki kumaşın arasına yün, pamuk gibi doğal malzemeler doldurularak dikilen, dikerken de kültürümüze has desen ve motiflerle işlenen bir uyku gereci olmasının yanında, günümüze değin süregelmiş eski bir Anadolu âdeti olan yorgancılık sanatını Bergama’da İbrahim Şahbaz Usta 52 yıldır sürdürmektedir. Atölye süresince her katılımcı İbrahim Usta ile adım adım dikiş atmayı ve bebek/çocuk yorganı dikmeyi deneyimleyecek. 

İbrahim Şahbaz yorgancılık sanatına 13 yaşındayken mahallenin yorgancısı Hayrettin Hendek’e çırak olarak başladı ve yorgancı Ömer Çokgören ve İbrahim Batmaz ustalarının yanında çalışarak devam etti. 40 yıl önce kurduğu Namlı İğne isimli dükkânında yorgancılık sanatını sürdürüyor.

Quilts are one of the most important carriers of cultural and social values from the past to present. In addition to being a sleeping article that is sewn by stuffing natural materials such as wool and cotton between two fabrics and embroidered with patterns and motifs unique to our culture while sewing, quilt making is an ancient Anatolian custom. İbrahim Şahbaz Usta has been continuing the art of quilt making in Bergama for 52 years. During the workshop, each participant will experience sewing their own baby quilt with İbrahim Usta.

İbrahim Şahbaz started his quilting art at the age of 13 as an apprentice to Hayrettin Hendek, the quilter of the neighbourhood, and continued by working with the master quilters Ömer Çokgören and İbrahim Batmaz. He continues his quilting art in his shop named Namlı İğne, which he founded 40 years ago.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 60’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 10

Yaş / Age: +16