Kent, Hareketlilik ve Kültür

The City, Mobility and Culture

Moderatör: Çiçek Ş. Tezer

Konuşmacılar: Hamidreza Yazdani, Kadir Efe Oruç, Gökçe Süvari, Fatih Gençkal

11 Ağustos/August Cuma-Friday, 15:00

Çınarlı Kahve

Etkinlik Ücretsizdir.

Festivalin bu panelinde konuşmacılar alttaki sorular çerçevesinde görüşlerini ve deneyimlerini paylaşarak kent, hareketlilik ve kültür arasındaki bağları tartışmaya açacak:

Kentin hareketini kurgulamak: Kentin ve kentlinin hareketliliğini temel alan sürdürülebilir sistemleri kültürel faaliyetler ile nasıl ilişkilendirebiliriz?

Kültür aktörlerinin yer değiştirmesi: Kültür alanında, aktörlerin hareketliliği üretim sürecinde nasıl karşılaşmalar yaratır?

Bedenin kentteki deneyimi: Kentsel mekanda hareket eden bedenin tecrübesi bize ne anlatır?

The panel speakers will share their views and experiences around the questions below and open the discussion on the links between the city, mobility and culture:

Constructing the movement of the city: How can we link sustainable systems based on the mobility of the city and its inhabitants with cultural activities?

The mobility of cultural actors: In the field of culture, how does the mobility of actors create encounters in the production process?

The body’s experience in the city: What does the experience of the body moving in urban space tell us?

Moderatör/Moderator:  Çiçek Ş. TezerAkdeniz Akademisi Müdürü

Konuşmacılar/Panelists: 

Kadir Efe Oruç – İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı

Hamidreza Yazdani SUMP İzmir Koordinatörü – Şehir Plancısı

Gökçe Süvari – Karantina Kolektifi – Konserve projesi

Fatih Gençkal – tibia x fibula

Etkinlik Süresi/Event Duration: 90 dk.