Karagöz Tasvir Atölyesi

Karagöz Puppet Workshop 

Deniz Ökgökbel (Gölge Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi)

3 Haziran / June – Cuma / Friday, 17:00

Pergamon Hotel

PVC malzeme ile Karagöz ve Hacivat tasvirleri yapım atölyesi. Atölye sonunda her katılımcının perdede oynatılabilir, değnekli, şeffaf Karagöz ve Hacivat tasvirleri olacaktır. Atölye sonunda kurulacak bir perdede katılımcılar yaptıkları kuklaları oynatacaklardır.

1996 yılından itibaren karagöz ve kukla oynatan sanatçı, tasvir yapımı eğitimini ustası Yaşayan İnsan Hazinesi Orhan Kurt’tan, Karagöz oynatımı ve kültürü konusunda Tacettin Diker ve Metin Özlen’den eğitim almıştır. 2011 yılında “kukla yapım, tasvir yapım, karagöz ve kukla oynatımı” dallarında  “UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı” ünvanı almıştır. Bugüne kadar pek çok ulusal/uluslararası festival, şenlik ve Erasmus projelerinde yer alarak oyun, seminer ve atölye çalışmaları yapmıştır.

Workshop for making Karagöz and Hacivat shadow puppets with PVC material. At the end of the workshop, each participant will have transparent puppets of Karagöz and Hacivat with sticks that can be played on the screen. At the end of the workshop, the participants will manipulate the puppets on a shadow play screen.

Deniz Ökgökbel, who has been playing karagöz and puppetry since 1996, received training in figurine making from his master, Living Human Treasure, Orhan Kurt, and training in Karagöz performance and culture from Tacettin Diker and Metin Özlen. In 2011, he received the title of “UNESCO Intangible Cultural Heritage Bearer” in the branches of “puppet making, figurine making, karagöz and puppet play.” He has participated in many national and international festivals, and Erasmus projects, and has carried out plays, seminars and workshops.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 60’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 15

Yaş / Age: 7-14 yaş / 7-14 Year Olds