Altın Elma “en güzel olana”

Golden Apple “to the most beautiful”

Olası “İşler”

11 Ağustos/August Cuma-Friday, 19:00

Akasya Park

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 16:00

Tonoz

Etkinlik Ücretsizdir.

Sonsuz güzelliğin üç tanrıçası Afrodit, Athena ve Hera biraz yorulmuş ve yaşlanmış ama hala eski aşk hikayelerindeki mutluluğu aramaktan vazgeçmemişlerdir. Tanrıçaların kuklaları bir akşam üzeri biz fanilerle bir araya geldiklerinde bile, ortak yazgılarının biricik sorusunu sormadan duramıyor: En güzel olan kim?

The three goddesses of eternal beauty Aphrodite, Athena and Hera are a little tired and old but still have not stopped searching for happiness in old love stories. One evening, despite meeting with such mortals like us, their puppets cannot stop asking the unique question of their shared destiny: Who is the most beautiful?

Proje Tasarımı ve Yöneten/Project Design and Director: Hilal Polat

Kukla Tasarımı ve Uygulama/Puppet Design and Implementation: Hilal Polat

Yardımcı Yönetmen/Assistant Director: Utku Kara, Fatma Zehra Durgut

Işık Tasarımı/Lighting Design: Utku Kara

Kukla Oynatıcıları/Puppet Players: Çağıl Kaya, Gamze Güzel, Güray Doğru

Afiş Tasarımı/Poster Design: Senta Urgan

Fotoğraf/Photography: Mustafa Çankaya

Yapım Desteği/Production Support: Kadıköy Theatron

Performans Süresi/Performance Duration: 60 dk.

Yaş/Age: +5