Tragedyalar ile Çocuklarla Felsefe

Philosophy With Children – A Look At Tragedy Texts

Nurşah Yılmaz, Yılmaz Murat Bilican (Çocuklar için Felsefe Derneği)

5 Haziran – June / Pazar – Sunday, 14:00 (7-9 yaş / years old)

15:30 (9-12 yaş / years old)

Les Pergamon Hotel

Bu atölyede, seçilmiş bir tragedya metninden alıntılar eşliğinde, P4C (Çocuklar için Felsefe) yöntemiyle çocukların yaş grubuna uygun olarak bir soruşturma yürütülecektir. “Çocukların doğuştan filozof” olduğu kabulüyle, onlara felsefe bilgisi vermek gibi bir girişimden uzak duracağız. 

Atölyenin amacı, çocukların klasik bir tragedya metnini daha yakından tanımalarını, öte yandan tragedya metninin işaret ettiği problemler ve kavramlar üzerinde toplulukla birlikte düşünme, görüşlerini ifade edebilme ve tartışmalarını sağlamaktır. 

Yılmaz Murat Bilican: Felsefeci, yazar, P4C Eğitmeni. Halen T24 sayfalarında güncel yazılar yazıyor. 

Nurşah Yılmaz: Felsefeci, yazar, P4C Eğitmeni. Halen TED İzmir Koleji felsefe öğretmenliği yapıyor ve Çocuklar İçin Felsefe Derneği’nde çocuk atölyeleri organize ediyor.

In this workshop, using the P4C (Philosophy for Children) method, an analysis of different excerpts from a selected tragedy text will be carried out in accordance with the age group of the children. Assuming that “children are born philosophers,” we will refrain from attempting to teach them philosophy.

The aim of the workshop is to enable children to get to know a classical tragedy text more closely, and to think, express and discuss with the community about the problems and concepts pointed out by the tragedy text.

Yılmaz Murat Bilican: Philosopher, writer, P4C Trainer. He still writes up-to-date articles on T24 pages.

Nurşah Yılmaz: Philosopher, writer, P4C Trainer. She still teaches philosophy at TED Izmir College and organizes children’s workshops at the Philosophy for Children Association.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 60’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 15