Symphony of a Mıssıng Room

Lundahl & Seitl

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 17:00

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 19:00

Asklepion

13 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 17:30

13 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 19:00

Akropol

*Etkinlik Ücretsizdir.

Kayıp Odanın Senfonisi, mekâna duyarlı bir sanat eseri olup, sürekli olarak dönüşüme uğrayan bir bileşimdir.

Kayıp Odanın Senfonisi’nde, dünyayla aranızdaki duyusal arayüz eksiktir. Görmeyen bir gözlük takarak, görünmeyen bir sanatçı tarafından harekete yönlendirilirsiniz. Üç boyutlu bir ses ve hassas bir koreografi, görsel ve işitsel organlar ile derinin sinirleri arasındaki sürtünmede, bedenin sinir sistemi ile hayal edilen mekân arasında çok duyulu bir bağlayıcı döngü yaratır.

*Festival süresince etkinliğin gerçekleşeceği iki gün de 7 adet seans yapılacak.
**Her yarım saatte bir seanslar başlayacak ve 20 dakikalık sürecek.
***Etkinliğe katılım her seans için 5 kişi ile sınırlı ve katılım sırası katılımcıların geliş sırasına göre olacak.

Seanslar:
12 Ağustos Cumartesi (Asklepion): 17:00, 17:30, 18:00,18:30, 19:00, 19:30, 20:00
13 Ağustos Pazar (Akropol): 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Symphony of a Missing Room is a site-sensitive artwork, a composite that is constantly mutated. The piece has been continuously adapted and reconfigured to various new contexts. 

In Symphony of a Missing Room, your sensory interface to the world is incomplete. Wearing sightless goggles, you are led into movement by an unseen performer. A three-dimensional sound and precise choreography create a multisensory-binding loop between the body’s nervous system and the imagined space, in friction between visual and auditory organs and the nerves of the skin.

*There will be 7 sessions each day on the dates event will held during the festival.
**There will be sessions of 20 minutes starting every thirty minutes.
***The capacity for each session is 5 participants and first come first serve will be followed.

Sessions:
August 12 Saturday (Asklepion): 17:00, 17:30, 18:00,18:30, 19:00, 19:30, 20:00
August 13 Sunday (Akropol): 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Etkinlik Süresi/Event Duration: 20 dk.