Süreğen Eşiksellik: Sanatsal ve Yönetimsel İki Dünya Arasında Kalmışlık

Chronic Liminality : Caught Between The  Artistic and Administrative Worlds

Moderatör – Moderator

  • Şafak Ersözlü (Sanatçı, Sanat Yöneticisi)

Konuşmacılar – Speakers

  • Fatih Gençkal (Sanatçı, Sanat Yöneticisi)

  • Metehan Kayan (Sanatçı, Eğitimci)

  • Sarp Keskiner (Sanatçı, Sanat Yöneticisi)

5 Haziran – June / Pazar – Sunday, 13:00

Yabets Sinagogu – Yabets Synagogue 

Ücretsiz Etkinlik. This event is free.

Açık Stüdyo inisiyatifi adına Kültür için Alan işbirliğiyle Şafak Ersözlü, Fatih Gençkal, Sarp Keskiner ve Metehan Kayan tarafından 2022’de başlatılan performatif araştırma projesi Süreğen Eşiksellik; kültür sanat alanında tartışılmaya muhtaç güvencesizlik, yaratıcı yöneticilik ve idari yönetim çelişkisi, sivil toplum ile kültür yönetimi ilişkisi, yeni ifade ve örgütlenme biçimleri, bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık gibi konuları sanatçıların kişisel deneyim ve öznel bakış açıları üzerinden ele alıyor.

In collaboration with Spaces of Culture, on behalf of the Acik Studyo Initiative; Chronic Liminality: Caught Between The Artistic and Administrative Worlds is a performative research project initiated by Şafak Ersözlü, Fatih Gençkal, Sarp Keskiner and Metehan Kayan in 2022. It deals with issues that need to be discussed in the field of culture and arts; such as precarity, the conflict between creative management and administrative management, the relationship between civil society and cultural management, new forms of expression and organization, independence and interdependence, through the personal experiences and subjective perspectives of the artists.

Etkinlik Süresi / Talk Duration: 60’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 50

Yaş / Age: +16