e

Yaratıcı Endüstrilerde Uluslararası Kaynaklar, Destek Mekanizmaları

27

Ağustos
90'lardan beri Türkiye'nin özellikle AB yolculuğu içinde sivil toplumu destekleyen birçok çağrı yapıldı, fon oluşturuldu. Kültür ve sanat alanında birçok tanışıklık ve işbirliği sağlayan bu kaynaklar kültür sektörünün sürdürülebilirliği yanında birlikte yaşama ve üretme konusunda da önemli fırsatlar sunuyor. Bu kaynaklardan, geçtiğimiz 20 yıl içinde istikrarlı bir şekilde yararlanmış kurumların yöneticileri bu panel içinde hem alanın tarihsel gelişimini tartışıyor hem de içinde yaşadığımız dönemdeki dayanışma örnekleri olarak bu işbirliklerinin önemini vurguluyorlar. Türkiye Avrupa Vakfı Genel Sekreterliği Türkiye Temsilcisi Emre Gür, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Stratejik Planlama ve Uluslararası Fonlar Yöneticisi Ezgi Yılmaz, Kültür için Alan İzmir Koordinatörü Recep Tuna, yazar, yönetmen, oyuncu ve GalataPerform’un Genel Sanat Yönetmeni Yeşim Özsoy; stratejik yönetim, tasarım yönetimi, girişimcilik, yönetişim, ağlar konularıyla ilgili çalışan Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu moderatörlüğünde bir araya geliyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Since the 1990s, many requests for proposals have been made and funds have been created to support civil society, especially in Turkey's EU journey. These resources, which provide many acquaintances and cooperation in the field of culture and art, offer important opportunities for the sustainability of the cultural sector as well as for living and producing together. Executives of institutions that have consistently benefited from these resources in the past 20 years discuss both the historical development of the field and underline the importance of these collaborations as examples of solidarity in the period we live in. Turkey European Foundation General Secretariat Representative Emre Gür, İKSV Cultural Policy Studies Strategic Planning and International Funds Manager Ezgi Yılmaz, Space for Culture, Izmir Coordinator Recep Tuna, Writer, Director, Actor and GalataPerform's General Art Director Yeşim Özsoy are coming together under the moderation of Associate Professor Gökçe Dervişoğlu who is working on strategic management, design management, entrepreneurship, governance and networks.