e

UCLG Kültür Zirvesi Yaklaşırken İzmir’de Kültür Sanat İklimi

29

Ağustos
UCLG Kültür Zirvesi İzmir’21, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. Kentler, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak kültürün mutlak gerekliliğinin farkına varmada öncü rol üstleniyor. Bu nedenle dördüncü UCLG Kültür Zirvesi’nin başlığı: “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” olarak belirlendi. Zirve, kentler ve yerel yönetimler arasında bir bilgi paylaşımı, eş öğrenme ve ağ oluşturma forumu sağlıyor. Dünyanın her yerinden yaklaşık 500 katılımcının Zirve’de bir araya gelmesi bekleniyor. UCLG Kültür Zirvesinin içeriği, kapsamı, ulusal ve uluslararası kültür politikalarına etkisi ve İzmir için önemi hakkında değerli bilgilerin aktarılacağı söyleşi de konuşmacılar Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç olacak. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The UCLG Culture Summit Izmir'21 is the main meeting point at the global level for cities, local governments and other stakeholders who are committed to the effective implementation of policies on culture and sustainability. Cities that are taking a leading role in realizing the absolute necessity of culture as the key to sustainable development. For this reason, the title of the fourth UCLG Culture Summit was determined as “Culture: Building Our Future.” The Summit provides a forum for knowledge sharing, co-learning and networking between cities and local governments. Approximately 500 participants from all over the world are expected to come together at the Summit. This talk, where valuable information about the content and scope of the UCLG Culture Summit, its impact on national and international cultural policies and its importance for Izmir will be conveyed, will be delivered by Bilgi University Art and Cultural Management Department Head, Associate Professor Dr. Serhan Ada and Izmir Metropolitan Municipality Culture and Art Department Head, Kadir Efe Oruç.