e

Taşıdıklarımız

Çıplak Ayaklar Kumpanyası - Eira

27

Ağustos
Kökleri iki farklı liman şehrine dayanan bir yaratıcı ekip, birbirine uzak gelenek ve milliyetler, taban tabana zıt sosyo-kültürel gerçeklikleri düşününce, ortaya çıkan eserin de bu özellikleri bir şekilde yansıtmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu performans, gezginliği, göçebeliği, hem hayatta kalma hem de alışılmış olunan hayat tarzı modeli için şartlar yaratma pratiğini ele alarak ilerliyor.   Taşıdığımız şeyler aslında ihtiyacımız olan şeyler mi? Bizi hayatta tutan şeyler mi bunlar? Yoksa hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz hayatı devam ettirmemizi sağlayan şeyler mi? Sonucu olmayan hareketleri, ne kadar keyfi olduklarını fark etmeden yapıp duruyor muyuz, yoksa onlar olmadan boşluğun yavaşça içeri süzüleceğini bildiğimiz için mi tekrar ediyoruz bunları? Hayat laboratuvarının ipleri tamamen elimizde mi, yoksa kararlarımız, bütün tecrübemizi sorgulamamıza sebep olacak yüzleşmeyi erteleme biçiminden başka bir şey değil mi? Bu gösteri ilk defa Bergama Tiyatro Festivali’nde seyirciyle göz göze oynanıyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ With an artistic team rooted in two different harbor cities, with a pronounced intersection of diverse traditions and nationalities, and combining highly contrasting socio-cultural realities, it is only natural that the artistic work should partially reflect these characteristics. The performance unfolds through a continuum of actions that evoke travel, nomadism, the creation of conditions for survival and for the maintenance of a model of life already familiar. Are the things we carry the ones we need? Are they the ones that allow us to survive? Or are they those that allow us to perpetuate a model of life already known without questioning it? Are we in full charge of our laboratory of life or are our actions nothing more than ways of postponing the confrontation with an interpellation that could put all our experience into question? The things we carry will be performed for the first time at Bergama Theater Festival in front of a live audience.