e

Rüya / Şeyh Bedreddin Destanı

Heybe Tiyatro

26

Ağustos

Anlatıcımız Mustafa, bir süredir her gece aynı 'tuhaf' rüyaları görmektedir. Rüyaların etkisi o kadar güçlüdür ki Mustafa rüyaları ne unutabilir ne de anlamlandırabilir. İşin içinden kendi başına çıkamayacağını anlar ve rüyalarını tanımadığı insanlara anlatmaya karar verir. Belki de en iyisi cevabı birlikte aramaktır. * 2000'lerden 600 sene öncesine uzanan bir yolculuk... Geçmişteki ve günümüzdeki toplumsal mücadelelerin aynı rüyada, aynı sahnede buluşması... Gezi Direnişi ve Şeyh Bedreddin İsyanı'na rüyaların dilinden ve Nazım Hikmet'in dizeleriyle bir bakış... Dünyayı geçmişteki mücadelelerin rehberliğiyle anlama ve değiştirme çabası... “Ne ah edin dostlar, ne ağlayın, Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayın” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Our narrator, Mustafa, has been having the same 'weird' dreams every night for some time. The effect of the dreams is so strong that Mustafa can neither forget nor make sense of these dreams. He realizes that he cannot get out of it on his own and decides to talk about his dreams with strangers. Maybe it's best to look for the answer together. * A journey from the 2000s to 600 years ago… Meeting of past and present social struggles in the same dream, on the same stage… A gaze at the Gezi Resistance and Sheikh Bedreddin Rebellion through the language of dreams and the verses of Nazım Hikmet… An effort to understand and change the world with the guidance of past struggles… “Oh my friends, do not sigh, do not cry, Bind yesterday to today, today to tomorrow”