e

Petite Mécanique Humaine

Cie Kontamine (Fransa)

28

Ağustos
« Petite Mécanique Humaine » bu bir metro, üç karakter ve iki istasyon arasındaki uzay-zaman. Kontamine topluluğu, tesadüfi hareketi davet ederek bu sembolik geçiş yerini ve günlük yaşamı yeniden tasarlıyor. Dansçılar bedenlerini bir iletişim aracı olarak kullanıyor ve kendi jest alışkanlıklarını dönüştürecek kadar ileri gidiyorlar. Petite Mécanique Humaine, zihnin ne düşündüğünü vücudun yüksek sesle söylediğini kabul etmekle ilgili. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ « Petite Mécanique Humaine » it's a metro, three characters and the space-time between two stations. The Kontamine company redesigns this symbolic place of passage and daily life by inviting accidental movement. The dancers use their bodies as a means of communication and go as far as to transform their own gestural habits. Petite Mécanique Humaine is about accepting that the body says out loud what the mind is thinking.