e

Parşömen Atölyesi

28

Ağustos
Parşömen, Charta Pergamena olarak adlandırılan, adını Bergama’dan almış, deriden yapılmış bir kâğıt ürünüdür. Pergamon Kütüphanesi antik dünyada kullanılan yazı malzemelerinden en çok kullanılan papirüsü Mısır’dan alıyordu. O yıllarda Pergamon Kütüphanesi İskenderiye Kütüphanesi ile girdiği rekabet sonucu papirüs ambargosuna uğradı. M.Ö. 190 yılında dönemin kralı Eumenes II’nin emriyle yapılan çalışmaların sonucunda Pergamonlular oğlak derisinden parşömeni imal ettiler. İlk defa Pergamon’da üretilen Parşömen, Bergama’nın kültürel mirası olarak Bergama’da geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam etmektedir. Parşömen atölyesi, 68 yıldır bu zanaatı sürdürmekte olan Anadolu’nun son Karatabağı ve Parşömen Ustası Bergamalı İsmail Araç ve onun iki kadın çırağı Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis tarafından gerçekleştirilecektir. *Karatabak: Ham deriyi kullanılabilir hale getirilmesi için elektrik gücü olmadan, tamamen beden ve kol gücüne dayalı olarak tüm işlemleri gerçekleştiren ustalara verilen isim. (Tabak ustası, debbağ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Parchment is a paper product made of leather, named Charta Pergamena, which got its name from Bergama. The Pergamon Library was receiving papyrus, one of the most used writing materials in the ancient world, from Egypt. In those years, the Pergamon Library was embargoed on papyrus as a result of its competition with the Library of Alexandria, another famous library of the ancient world. As a result of the works carried out by the order of the king of the period, Eumenes II, the people of Pergamon produced parchment from goatskin in 190 B.C. Parchment, which was produced for the first time in Pergamon, continues to be produced with traditional methods in Bergama to preserve its cultural heritage. The parchment workshop will be held by Nesrin Ermiş Pavlis who is one of the two apprentices of the last Karatabak* and Parchment Master of Anatolia, İsmail Araç from Bergama, who has been practicing this craft for 68 years. *Karabatak: It is the name given to the masters who transform raw hide into a usable form, without any electrical power, using only body and arm strength during the process. (Plate master, tanner)