e

Kültürel İfadelerin Çeşitliliği ve Kültür Politikaları

28

Ağustos
Kültürel İfadelerin Çeşitliliği 2005 UNESCO Sözleşmesi'nden bu yana 15 yıldan fazla bir süre geçti. Bugün, Covid-19'un etkilerinin tüm şiddetiyle hissedildiği bir ortamda, Sözleşme'nin katkıları ve eksik kalan yanları üzerinde düşünmenin zamanı... 2005 Sözleşmesi'nin küresel ölçekte kültür politikaları üzerindeki etkileri neler oldu? Kültürel haklar, sanatçının statüsü ve hareketliliği ile sivil toplumun kültür politikasına katkıları konusunda neler yapılıyor? Dijitalin kültür hayatının ufkunda yol açacağı değişiklikler ve sonuçları neler olabilir? Daha önceki kültürel miras sözleşmeleriyle 2005 Sözleşmesi arasında ne gibi bağlar kurulabilir? Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada’nın moderatörlüğünde, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Stratejik Planlama ve Uluslararası Fonlar Yöneticisi Ezgi Yılmaz, Trakya Üniversitesi Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü Stratejik Planlama İç ve Dış İşbirlikleri Koordinatörü Yaşagül Ekinci, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Belgin Aslan bu soruların cevaplarını arayacak. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ More than 15 years have passed since the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions. Today, especially in an environment where the effects of Covid-19 are felt with all its intensity, it is time to reflect on the contributions and shortcomings of the Convention… What were the effects of the 2005 Convention on cultural policies on a global scale? What is being done about cultural rights, the status and mobility of the artist, and the contribution of civil society to cultural policy? What can be the changes and consequences of digital on the horizon of cultural life? What links can be established between the 1972 Tangible and 2001 Intangible Cultural Heritage Conventions and the 2005 Convention? With the moderation of Associate Professor Serhan Ada, Director of the Cultural Policy and Management Research Center, and Head Chairman of UNESCO Cultural Policy and Cultural Diplomacy; Ezgi Yılmaz, İKSV Cultural Policy Studies, Strategic Planning and International Funds Manager, Yaşagül Ekinci, Trakya University Quality Education and Digital Transformation and UNESCO Strategic Planning, Domestic and Foreign Collaborations Coordinator, and Belgin Aslan,, International Relations Coordinator at the General Directorate of Copyrights will seek answers these questions.