e

Kendine Ait Bir Yol : Akışta 2300 Adım – Bir Yürüyüş Atölyesi

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi

28

Ağustos
Yürüyüş Tarih ve Saati
Yürütücü
Öznellikten deneyime, madde ve fayda dünyasından arzulara, flanörlerden psikocoğrafyacılara kadar bir dizi kavramın konuşulacağı atölyede, yürümenin bireyin üzerinde yarattığı farklı kent algıları oluşturma etkisi üzerinde durulacaktır. Yürümeyi bir deneyim ve araştırma yöntemi olarak ele alacağımız atölye “Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” olarak 2300 yıllık bir tarihe tanıklık eden Bergama’nın sosyal, kültürel ve tarihî katmanlarını farklı bir açıdan keşfetme amacını taşımaktadır. Katılımcıların atölyeye bir kalem ve bir Arthur Rimbaud şiiri ile gelmeleri beklenmektedir. Atölye yürütücüsü Günseli Baki fotoğrafçı ve lens temelli görsel sanatçı. Toplumsal cinsiyet, hafıza, mekan, kent, birey arasındaki ilişkiye odaklanan işler üretiyor. Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi üyesi, İzmir’de yaşıyor. Not: Bu yürüyüş atölyesi tarihî ya da turistik bir gezi niteliği taşımamaktadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A Road of Its Own: 2300 Steps in the Stream - A Walking Workshop In the workshop where a range of concepts from subjectivity to experience, from the world of matter and utility to desires, from flankers to psycho geographers will be discussed, the effect of walking on the individual to create different city perceptions will be emphasized. The workshop, in which we will consider walking as an experience and research method, aims to explore the social, cultural and historical layers of Bergama, which is on the UNESCO World Heritage List as a "Multilayered Cultural Landscape Area'' and has witnessed a history of 2300 years, from a different perspective. Participants are expected to come to the workshop with a pencil and an Arthur Rimbaud poem. Workshop coordinator Günseli Baki is a photographer and lens-based visual artist. She produces works that focus on the relationship between gender, memory, space, city and the individual. She is a member of the Yellow Submarine Art Initiative and lives in Izmir. Note: This walking workshop is not a historical or touristic trip.