e

Işık & Prodüksiyon Atölyesi

27

Ağustos
Atölye Tarihi ve Saati
Mekan
Atölye Yürütücüleri
Güneşin Sahneye Yansıması Güneş, ateş, mum, gaz lambası, yeni teknoloji... Geçmişten günümüze tiyatro sanatçıları ve tasarımcılar ışığı en efektif şekilde kullanıp sahne estetiği yaratmaya çalıştılar. Amfi tiyatroların gölgelikleri güneşe göre tasarlandı; mum ışığını ya da gaz lambalarını tek bir noktaya yönlendirmek için farklı yöntemler kullanıldı. Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte imkânsız diye bir şey kalmadı. Bu durumda, sahne estetiğini yaratmak için, ışık tasarımcısının yönetmenle, oyuncularla, dekor ve kostüm tasarımcılarıyla nasıl bir ilişkisi olmalıdır? Atölye yürütücüsü Erkin Aykın 1988 Muğla doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Drama Kumpanya, TİDA ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ışık tasarımı üzerine çalıştı. Festival, konser ve etkinliklerde hem ışık tasarımı hem de etkinlik yöneticisi olarak çalışmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Reflection of the Sun on the Stage The sun, fire, candle, gas lamp, new technology... From past to present, theater artists and designers have tried to create stage aesthetics by using light in the most effective way. Shades of amphitheaters were designed according to the sun; Different methods were used to direct candlelight or gas lamps to a single point. Today, with the development of technology, nothing is impossible. So, what kind of relationship should the lighting designer have with the director, actors, set and costume designers in order to create the aesthetic of the stage? Workshop coordinator Erkin Aykın was born in 1988 in Muğla. He graduated from Istanbul Bilgi University, Stage and Performing Arts Department. He worked on lighting design at Drama Kumpanya, TİDA and Istanbul City Theaters. He continues to work as a lighting designer and event manager at festivals, concerts and events. After graduating from Bilgi University, he started working as a lecturer in the same department.