e

Doğaçlama Dans Atölyesi

Çıplak Ayaklar Kumpanyası

27

Ağustos
Herkes dans edebilir! Tıpkı müzisyenlerin birbirlerini hiç tanımadan farklı müzik dallarında beraber çalabilmeleri gibi dansçılar da solo, partnerli ya da kalabalık halde eş zamanlılıkla hareket edebilir, kompozisyonlar yaratabilirler. Bu atölyede tek başımıza, partnerli ya da grubun desteğiyle nasıl ortak hareket edebiliriz, biricik bedenimizden nasıl farklı malzemeler yaratabiliriz, sesi, hareketi, bedeni nasıl parçalara ayırıp onları farklı biçimlere sokup renkleri, kokuları, tatlarıyla oynayabiliriz; deneyecek, gözlemleyecek, öğrenecek ve çalışacağız. Bu atölye sırasında bedenlerin ve hareketlerin olasılıklarını keşfettikçe mekân ve zamanla ilişki kurmak, onlarla hareket etmek çok daha kolaylaşacak, bu da bize yepyeni çalışma olasılıkları sunacak. Atölye Çıplak Ayaklar Kumpanyası kurucularından koreograf/dansçı Mihran Tomasyan, dansçı Leyla Postalcıoğlu ve müzisyen Berke Can Özcan tarafından yürütülmektedir. Beden ve hareket üzerine çalışmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. Yanınızda rahat bir kıyafet, yedek t-shirt, çorap bulundurmayı unutmayın. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anyone can dance! Just as musicians can play together in different branches of music without ever knowing each other, dancers can act synchronously and create compositions - solo, with a partner or in a crowd. In this workshop, we will be trying, observing, learning and working on how we can act together, alone, with a partner or with the support of a group. How we can create different materials from our unique body, how we can divide the sound, movement, body into different shapes and play with their colors, smells and tastes. As we discover the possibilities, vocabulary and language of bodies and movements during this improvisational dance workshop, it will become much easier to relate to space and time, to process certain materials and to act with them, which will offer us brand new possibilities to work both with ourselves and with different bodies. The workshop is run by choreographer/dancer Mihran Tomasyan, one of the founders of the Çıplak Ayaklar Kumpanyası (Bare Foot Company), dancer Leyla Postalcıoğlu and musician Berke Can Özcan. The workshop is open to all participants who want to work on body and movement. Do not forget to bring a comfortable outfit, spare t-shirt and socks with you.