e

Çılgın Çocuk Orkestrası Soundpainting Atölyesi

Atta Festival

29

Ağustos
Çılgın bir orkestra ile içimizi ısıtmanın ve eğlenmenin tam zamanı. Ancak, bu bildiğiniz gibi sıradan bir orkestra değil. İçinde ses, hareket, söz, ne ararsan var. Hem de en alışılmadık hâlleriyle! İçimizdeki ve bizi çevreleyen sesleri ve hareketleri keşfetmek ve hep beraber bir orkestra kurmak için harekete geçiyoruz. Soundpainting, NewYorklu müzisyen Walter Thompson’un geliştirdiği yaratıcı bir işaret dili. Bu dil, birçok farklı disiplini bir araya getirebilen, katılımcıları doğaçlama yapmaya teşvik eden ve anda kompozisyon yaratmak için bir araç. İşaretleri kullanarak bütün katılımcılarla iletişime geçen kişi ise soundpainter, yani bir nevi orkestra şefi. Soundpainter, verdigi işaretlerle çocuklardan bazı materyaller (ses, hareket, söz) talep ediyor ve onlardan gelen cevaplara göre de kompozisyonunu yaratıyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ It's time to warm our hearts and have fun with a crazy orchestra. However, this is no ordinary orchestra as you know. It contains sound, movement, words, whatever you seek. In the most unusual ways! We take action to discover the sounds and movements within and around us and to form an orchestra together. Soundpainting is a creative sign language developed by New York musician Walter Thompson. This language is a tool that can bring together many different disciplines, encouraging participants to improvise and create composition in the moment. The person who communicates with all the participants using the signs is the “Soundpainter”, that is, a kind of orchestra conductor. The Soundpainter requests actions (sound, movement, word) from the children with the signs he/she gives and creates its composition according to the responses. Burcu Yılmaz, who has been working on developing the creative expression of children for a long time, combines different techniques and approaches on movement and sound and conducts soundpainting-oriented workshops.