e

Bir Karagöz Oyunu / Yalancı Sahici

Şeyler Kukla ve Obje Tiyatrosu

26

Ağustos

Hacivat, Karagöz'e onun bir yalancı olduğu söylentisinin tüm mahallelinin dilinde olduğunu ve kendisinin de buna çeşitli nedenlerden ötürü kanaat getirdiğini, bu nedenle de bir daha kendisi ile görüşmeyeceğini söyleyerek Küşteri Meydanı'nı terk eder. Bunun üzerine Karagöz de bu işin aslını soruşturmak üzere sırasıyla Çelebi, Laz, Tuzsuz Deli Bekir ve Kastamonulu Baba Himmet ile görüşür. Her biri de konuyu yanlış anlar ve bu durum Karagöz'ü çileden çıkarır. Hepsini de teker teker Küşteri Meydanı'ndan kovalar. Nihayetinde Hacivat tekrar gelir ve o da tüm bu olaylara sebep olmasından dolayı Karagöz'ün tokadından nasibini alır ve oyun geleneksel bitişi ile sonlanır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hacivat tells Karagöz that he is the talk of the town - there is a rumor going around that Karagöz is a liar. Hacivat says that he is convinced of this for various reasons, and therefore he will no longer meet with Karagöz, and he leaves Küster Square. Thereupon, Karagöz meets respectively with Çelebi, Laz, Tuzsuz Deli Bekir and Baba Himmet from Kastamonu to investigate the origin of this rumor. Each of them misunderstands the issue and this infuriates Karagöz. He chases them all one-by-one from Küster Square. In the end, Hacivat returns and he gets his share of Karagöz's blow for causing all these events and the play ends with its traditional finale.