e

Bir Delinin Hatıra Defteri

BERKSAV Oda Tiyatrosu

26

Ağustos
Bir adamın, olduğu yer ile olmak istediği yer arasındaki boşluğu sanrılar ile doldurmasının hikâyesidir. Hikâyenin karakteri, olduğu yerden o kadar mutsuzdur ki bu mutsuzluğunu hayal gücüyle gidermeye çalışır. Oyun karakteri Aksentiy İvanoviç Poprişçin, gerçekliğin hatlarını kaybederken sonsuz bir beyazlığın içinde yavaş yavaş kaybolmaktadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ It is the story of a man filling the gap between where he is and where he wants to be, with delusions. The character of the story is so unhappy with where he is that he tries to make up for this unhappiness with his imagination. The character of the play, Aksenty Ivanovich Poprishchin, is slowly disappearing in an endless whiteness while losing the lines of reality.