e

Bergama Yemekleri ve Bağlar

Güzel İşler Derneği

27

Ağustos
Buluşma Yeri
Bergama'nın çok katmanlı kültürel mirasının bir öğesi olan ve kentte yaşayan farklı toplulukların kendi kültürlerinin öykülerini, geleneklerini ve tarihini dinleme ve yemeklerini tatma imkânı yaşayacağınız, 15 kişilik bir deneyim atölyesi. Atölye, Bergama'nın Bağlar Bölgesi'ndeki bir bağ evinin bahçesinde kurgulanmaktadır. Bergama bağ kültüründe yöre insanı tarihî bağ evleri ve arazilerinde; üzüm, incir, dut, meyve, pekmez ve şarap gibi ürünler yetiştirip, yaz aylarında aileleriyle birlikte Bağlar Bölgesi'nde yaşıyorlar. Tarihte Kale Mahallesi'nde yaşayan Rum vatandaşlarının yazlık evlerinin olduğu bu bölge hem doğası hem de Rumların üretim ile ilgili tercihlerinden dolayı seçilmiştir. Bugün bağlarda mübadele sonrası yaşayanlar, tamamıyla olmasa da belli çaplarda bağ kültüründeki yaşamı devam ettirmektedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ An experience-based workshop for 15 people, where you will have the opportunity to listen to the stories, traditions and history of the cultures of different communities living in the city, which is an element of Bergama's multi-layered cultural heritage, and of course, to taste their food. The workshop is set in the garden of a vineyard house in the Bağlar District of Bergama. With Bergama’s vineyard culture, local people grow grapes, figs, mulberries, fruits, molasses and wine in historical vineyard houses and lands; and live with their families in the Bağlar District (Vineyard Region) during the summer months. This region, where the Greek citizens living in Kale Mahallesi had their summer homes in the past, was chosen because of both its nature and the preferences of the Greeks regarding production. Today, those who live in the vineyards after the exchange continue to live within the vineyard culture to a certain extent, though not completely. Güzel İşler Derneği is an international workshop and experience association established in Bergama, which carries out activities aimed at production, development, sharing and social benefit.