e

Adam Adam

Eyüp Gülmez

26

Ağustos
Baskın içsel bir ses, herşeyi mübah sayan alaycı bir dürtü, para ve kudret için ayaklar altına alınacak onurun üstüne inşa edilmek istenen sahte bir şeref, imtiyaz ve rahat bir yaşam arzusu. Ve bu sese inatla direnen masumiyet, ideal, insanlık, hak, adalet, eşitlik ve paylaşım olgusu arasındaki amansız bir savaş. Sinsi bir ruhunu sat itmesi ve ona dur diyen masum bir vicdan. İşte Adam Adam. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A dominant inner voice, a cynical impulse to take everything as permissible, a false desire for honor, privilege, and a comfortable life to be built upon honor that would be trampled on for money and power. And a relentless war between innocence, ideals, humanity, rights, justice, equality and sharing that stubbornly resists this voice. A sneaky push to sell his soul and an innocent conscience that says stop to it. Here is the Manly Man.