e

A Corner in the World ile Bağımsızlar Forumu

27

Ağustos
A Corner in the World sizleri kültür ve sanat ekosisteminde bağımsız olmanın farklı tanımları, imkânları ve hallerini konuşacağı Bağımsızlar Forumu’na davet ediyor. Farklı tematik ve interaktif bölümleriyle A Corner in the World eş-küratörleri Burcu Yılmaz ve Fatih Gençkal tarafından yürütülecek foruma bu konuya kafa yormaya istekli herkesi bekliyoruz! Güncel gösteri sanatları ve ilişkili alanlarda küratöryel pratikler yürüten bağımsız bir kolektif olan A Corner in the World, farklı disiplinlerin, arka planların ve kültürlerin işbirliğine ve etkileşimine inanarak çeşitli formlardaki yaratımların önünü açmayı; sanatçıların, şehirlerin ve toplumların kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. A Corner in the World çeşitli mekânlarda, farklı aktörlerin katılımıyla yeni disiplinlerarası pratiklere odaklanıyor ve sanatsal üretimin yerelleşme imkânlarını, konvansiyonel mekânlar ve standart seyirci algılarının ötesindeki olasılıkları araştırıyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A Corner in the World invites you to the Independents Forum, where we will talk about the different definitions, possibilities and states of being independent in the culture and art ecosystem. With different thematic and interactive sections, the forum will be run by A Corner in the World co-curators Burcu Yılmaz and Fatih Gençkal. We welcome everyone willing to ponder this issue! As an independent collective that carries out curatorial practices in contemporary performing arts and related fields, A Corner in the World believes in the cooperation and interaction of different disciplines, backgrounds and cultures, aiming to pave the way for creations in various forms and to contribute to the cultural and artistic development of artists, cities and societies. A Corner in the World focuses on new interdisciplinary practices with the participation of different actors in various venues and explores the possibilities of localization of artistic production, beyond conventional spaces and standard audience perceptions.