Şatonun Altında

Under The Castle

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

3 Haziran-June / Cuma-Friday, 20:30

Tabakhaneler / Tanneries 

*Bu etkinliğin İngilizce üst yazısı olacaktır.

*There will be English captions for this event. 

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, clown, fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme olarak “Şatonun Altında” oyunuyla kuruldu.

Metin, William Shakespeare’in Macbeth oyunundan yola çıkılarak uyarlandı ve yeni bir yazımla sahneye taşındı. Lecoq pedagojisinin en özgün stillerinden biri olan Bufonlar oyunun temel yapısını oluşturdular. Hiçbirşeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek için sahnede var olan, yeraltı dünyasına ait bu yaratıklar, Shakespeare’in en güçlü tragedyalarından Macbeth‘le buluştuğunda ortaya absürd, trajik ve bol kanlı bir güldürü çıktı. Oyun seyirciyi kışkırtıcı, karanlık, rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet ediyor. Kendi karanlığımızın yolculuğuna…

Physical Theatre Studies was founded with the play “Under The Castle” as an experiment blending different styles such as clown, physical storytelling, mask acting, bouffon, and grotesque acting.

The text, which is based on William Shakespeare’s ‘Macbeth,’ was adapted onto the stage after a rewriting. Bouffons, which is one of the most unique styles in Lecoq’s pedagogy, create the foundation of the play. When the creatures of the underworld, whose sole purpose on stage is to make fun of everything and not to believe anything, meet with one of Shakespeare’s strongest tragedies, the result is a comedy which is absurd, tragic and full of blood.

The play invites the audience for a journey that is provocative, dark, disturbing and quite funny. It’s the journey to the darkness within us.

Proje Tasarımı & Uyarlayan / Project Design & Adapted by: Pınar Akkuzu, Gülden Arsal 

Yazan / Written by: William Shakespeare

Yöneten / Directed by: Güray Dinçol

Oyuncular / Cast : Pınar Akkuzu, Gülden Arsal

Proje Asistanı / Project Assistant: Tuba Keleş

Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama / Stage, Costume Design and Implementation: Fiziksel Tiyatro Araştırmaları 

Görsel Tasarım / Visual Design: Uğur Açıkgöz

Işık Uygulama / Lighting Implementation : Yılmaz Gökgöz 

Oyun Süresi / Performance Duration: 70’

Yaş / Age: +15