Sahne Sanatlarına Yeni Bakış Açıları

New Perspectives of Performing Arts

Nineties Productions

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 10:00

Tonoz

Etkinlik Ücretsizdir.

On yıldan fazladır Hollanda’da tiyatro alanında üretim yapan Nineties Productions ekibi, tiyatroya olan yaklaşımlarını, bir projenin ortaya çıkma sürecinde kullandıkları metotları, biçim ve içerik arayışlarını festival takipçileri ve katılımcılarıyla paylaşıyor. Bergama’nın zengin kültürel tarihinden ilham alan Nineties Production, katılımcıların soruları ve katkılarıyla birlikte Türkiyeli partnerlerle kolektif iş üretme ve yeni işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Nineties Productions team, which has been producing theatre in the Netherlands for more than ten years, shares their approach to theatre, the methods they use in the process of a project, their search for form and content with the festival followers and participants. Inspired by the rich cultural history of Bergama, Nineties Production aims to produce collective work and develop new collaborations with partners from Turkey in this panel that will be enriched with the questions and contributions of the participants.

Yürütücü/Executive: Nineties Productions

Etkinlik Süresi/Event Duration: 90 dk.