“Safe Place” Atölyesi – “Kapsayıcılık-Bu bir iş değil, bir vazife”

“Safe Place” Workshop – “Inclusion – It’s not a task, it’s a mission”

Sharon Gavrielov, Or Alterman Barnea (Safe Place)

4 Haziran / June – Cumartesi / Saturday, 09:00

Yabets Sinagogu – Yabets Synagogue 

Atölyenin amacı, nörolojik farklılıkları olan seyircilerin kültür ve sanata katılımının kolaylaştırılması için farkındalık ve pratik bilgiler kazandırmaktır.

Bölüm 1- Teorik sunum

  • Duyusal aşırı yüklenme hakkında temel bilgiler ve olgular
  • Rahat ve duyusal bir performans nedir ve onu çalışmamıza nasıl dahil edebiliriz?
  • “Güvenli alan” çalışması

Soru-Cevap dahil toplam 1 saat.

Bölüm 2 – Pratik Çalışma

  • Kapsayıcı çalışmalarda pratik araçlara genel bakış
  • Sahnedeki zorluklar ve bunlarla yüzleşmek

Soru-Cevap dahil toplam 2 saat.

The aim of the workshop is to raise awareness and practical information in order to facilitate the participation of the audience with neurological differences in culture and art.

Part 1- The Theoretical presentation

  • Basic info and facts about sensory overload
  • What is a relaxed and sensory performance and how to immerse it into our work?
  • The work of “safe place”

A total of up to 1 hour including Q&A

Part 2 – Getting practical

  • Overview of practical tools in inclusive work
  • On stage challenges and how to face them

A total of up to 2 hours including Q&A

Atölye Süresi / Workshop Duration: 60’ teorik, 120’ pratik toplam 180’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 20

Yaş / Age: +16 / Profesyonel