Mesafe

Distance 

PAL İzmir 

3 Haziran/June Cuma-Friday, 15:00

5 Haziran/June – Pazar-Sunday, 13:00

Kızılavlu / Red Hall Basilica

“Önce ‘ben’ dedin, sonra ‘sen’ dedin. Mesafe.”

‘Mesafe’ kavramı üzerine yazılan bir metnin İngilizce ve Türkçe tekrarlarıyla, mekan (içerisi/dışarısı), mesafe (uzaklık/yakınlık), izleyici (gören/görünen), performansçı (eyleyen/bekleyen) ilişkilerini irdeleyen dans ve hareket odaklı bir performanstır.

“You said ‘me’ first, you said ‘you’ then. Distance.”

Distance is a dance performance that examines space (inside/outside), distance (distance/proximity), audience (seeing/being seen), performer (acting/waiting) with English and Turkish repetitions of a text.

Konsept, Koreografi & Performans / Concept, Choreography & Performance: Serenay Oğuz

Metin & Çeviri / Text & Translation: Özge Onan

Teknik & Işık / Technical & Lighting: Mehmet Aydınol

Oyun Süresi / Performance Duration : 40’

Yaş / Age : +13