KÜLTÜREL HAKLAR: Kim İçin, Ne İçin?

CULTURAL RIGHTS: For Whom, What For?

Moderatör – Moderator

  • Doç. Dr. Serhan Ada (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı)

Konuşmacılar – Speakers

  • Orçun Ejder (Kültürel Pazarlama Müdürü), Saliha Yavuz (Kültür Yöneticisi), T. Volkan Aslan (Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

4 Haziran – June / Cumartesi – Friday, 16:30

Yabets Sinagogu –  Yabets Synagogue 

Kültürel haklar bugün temel insan hakları toplamının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Gerçekten öyle mi?

Yaşama hakkının dahi zor savunulabildiği günümüz dünyasında bu nasıl mümkün olacak? Son iki yıl boyunca kültürün sağlık, yaşanabilir bir çevre ve esenlik için temiz hava ve su kadar  vazgeçilmez olduğunu apaçık gördük. Kültür ürünleri ve hizmetlerinin dağılımındaki büyük eşitsizlikler, dijitalin hızının yanı sıra keşfedilebilirlik karşısında oluşan tehditler kültürel hakların aciliyet kazandığını ortaya koyuyor.

Kültürde cinsiyet eşitliği için, ihmal ve mahrum edilmiş kesimlerin kültüre erişimi için ve sanatçıların yaratmayı sürdürmeleri için kültürel hakların miras ve doğa dahil her alanda savunulması bir zorunluluk.

Cultural rights are today recognized as an integral part of the totality of basic human rights. But are they really?

How will this be possible in today’s world, where even the right to life can hardly be defended? During the last two years, we have clearly seen that culture is as indispensable as clean air and water for health, a livable environment and well-being. The great inequalities in the distribution of cultural products and services, the speed of digital as well as the threats to discoverability reveal the urgency of cultural rights.

It is a must to defend cultural rights in all areas, including heritage and nature, for gender equality in culture, for the access of the neglected and disenfranchised to culture, and for artists to continue to create.