“Kültür Hakkı” ve Kentsel Adalet

“Right to Culture” and Urban Justice

Moderatör: Serhan Ada

Konuşmacılar: Günseli Baki, Ceren Umay, Azadeh Ramezani

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 15:00

Odeon Pergamon

Etkinlik Ücretsizdir.

Konuşmacıların büyük şehirler ve kültürel eşitsizliğin kökeni; hakkaniyet, birlikte yaşama ve kültür hakkı; ve İzmir kültür haritasını ve çeperdeki kültür girişimleri üzerine konuşacakları panel, kültür hakkının kentsel düzlemde kullanımını tartışmaya açıyor.

The panel opens up the use of the right to culture at the urban level for discussion. The speakers will Share their views on metropolitan cities and the origins of cultural inequality; equity, coexistence and the right to culture; and the cultural map of Izmir and cultural initiatives in the periphery.

Moderatör/Moderator: Doç. Dr. Serhan Ada

Konuşmacılar/Panelists:

Ceren Umay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı

Azadeh Ramezani, Balconnection, Selçuk

Günseli Baki, Odeon – Sarıdenizaltı, Bergama

Etkinlik Süresi/Event Duration: 90 dk.