Kukla Oynatım Atölyesi

Puppeteering Workshop

Emre Saka, Bihter Gülgeç Saka (Tiyatro Gülgeç )

3 Haziran – June / Cuma – Friday, 10:00

Yabets Sinagogu – Yabets Synagogue 

*Katılımcıların etkinliğe rahat hareket edebilecek kıyafetlerle gelmesi, yanlarında şapka ya da fular bulundurması rica olunur.

*Participants are asked to wear comfortable clothing and bring a hat and/or a scarf with them to the workshop.

Kuklanın insan ruhundaki dönüştürücü etkisinden yararlanılarak sürdürülecek atölye; katılımcılarla sözlü ve uygulamalı olarak yapacağımız çalışmalarla, kişilerin kuklanın fiziksel ve ruhsal etkisini deneyimleyerek; bu deneyimi yaşamlarında kullanabiliyor olmalarını amaçlar.

Tiyatro Gülgeç çocuk ve yetişkin oyunlarında kukla sanatını aktif olarak değerlendirmeyi hedeflerken, yaşam ve tiyatro yolculuğundaki birikimini altı çizilmiş bir samimiyetle seyircisine aktarmayı, kukla-oyuncu, kukla-seyirci ve kukla-kuklacı ilişkisinde yeni yollar aramayı amaçlar.

Bihter Gülgeç: Saka Süleyman Demirel Üniversitesi GSF Tiyatro bölümü mezunu

Emre Saka: Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunu

The workshop will be carried out by making use of the transformative side of the puppet in human spirituality;

By experiencing the physical and spiritual effects of the puppet, through the verbal and practical work we will do with the trainees; they aim to be able to use this experience in their lives.

While Theatre Gülgeç aims to actively evaluate the art of puppetry in children’s and adult plays, it aims to convey its experience in life and theatrical journey to the audience with an underlined sincerity, and to seek new ways in the relationship between puppet-actor, puppet-audience and puppet-puppeteer.

Bihter Gülgeç: Graduated from Saka Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts, Theatre Department

Emre Saka: Graduated from Yeditepe University, Faculty of Fine Arts, Theatre Department.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 120’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 10

Yaş / Age: +16