Köyün Hanımları

The Ladies Of The Village

İzmir BŞB Ulamış Köy Tiyatrosu

4 Haziran – June – Cumartesi – Saturday 12:00

5 Haziran / June Pazar-Sunday, 17:30

Kozak Yaylası – Yukarıbey Mahallesi, Çınarlı Kahve 

*Etkinliğin sonunda ekip ile söyleşi olacaktır.

*There will be a conversation with the team at the end of the event.

Sakin, sessiz, şirin köylerine atanan doktor ile kızlarını evlendirmeye çalışan dört hanımağanın hikâyesini anlatır. Hanımların her biri birbirinden cengâver ve kararlı olunca da bir sürü yanlış anlaşılmanın ve komik olayların yaşanılması kaçınılmaz olur. Bu mücadele içinde şirin köyleri artık eskisi gibi sessiz kalmayacaktır elbette. Hanımların hem kendileri hem birbirleriyle yaşadıkları tatlı sürtüşmelerin anlatıldığı, köy dokusunun korunarak seyirciye aktarıldığı, komedi türünde bir oyundur.

It tells the story of four ladies who try to get their daughters married to the doctor who is assigned to their calm, quiet, quaint village. When each of the ladies is more brave and determined than the other, it is inevitable to experience many misunderstandings and funny incidents. Of course, in this struggle, their cute village will no longer remain silent as before. It is a comedy type play in which the sweet frictions experienced by the ladies both with themselves and with each other are told, and the village texture is preserved and transferred to the audience.

Uyarlayan ve Yöneten / Adapted and Directed by : Vedat Murat Güzel

Yönetmen Yardımcısı / Assistant Director: Selcan Akoğlu Kondu 

Dans-Koreografi / Dance-Choreography : Aysun Adiloğlu

Oyuncular / Casts: Sevgi Yatar, Hatice Çamtepe, Hasan Çamtepe, Eralp Gürsu Çamtepe, Nilgün Bahar, Ayşe Duruk, Rukiye Sezen, Aslı Esenli, Ayşe Berrin Bayus, Enis Bayus, Huriye Delen, Sebahat Başaran, Selcan Akoğlu Kondu, Gönül Özdemir, Meltem Esenli 

Oyun Süresi / Performance Duration : 60’

Yaş / Age : +10