Klavikula

Clavicle

Konsept&Yönetim: Tuğçe Ulugün Tuna

Performans: Pınar Akyüz, Hilal Sibel Pekel, Burak Benli, Umut Özdaloğlu, Müge Konuk, Hüseyin Savcı, Ebru Savcı, Esra Güleç, Serpil Kotlu, Haydar Polat, Tuğçe U. Tuna.

5 Haziran/June –  Pazar/Sunday, 19.00

Akropol / Acropolis 

Etkinlik ücretsizdir. This event is free.

‘Beden, en iyi zaman taşıma aracıdır. Bedenden bedene aktarılan miras esas kültür

mirasıdır. Bedenin, mekan ve zaman arasında bir köprü ve ‘geçit alanı’ yarattığını

düşünüyorum.’ 

Tuğçe Ulugün Tuna, İstanbul, 2020

‘Klavikula’ köprücük kemiğidir, küçük anahtar anlamına gelir. Kolların gövdeyle olan

bağlantısını sağlar. Bir anlamda ön ve arka tarafta olan hareketi birbirine aktarır, dengeler.

Bir nefeste geçmişle gelecek, hayallerle gerçek arasında köprü olur. Anahtarı çevirebilirsek

bizi zamanda bir başka boyuta geçirebilir.

Bergama, suyun sesini takip ederek yürüdüğüm, zamanda kaybolmayı istediğim alan.

Boşluğun gücünü anladığım yer.

Geçmişle gelecek arasında köprü olan kinestetik hafızayı alanlarla eklemlendirmek, zamanlar arasında kalabilme özgürlüğünü deneyimlemeye niyetliyim, ‘Klavikula’ bu niyetlerle

tasarlanıyor. ‘Klavikula’ eseri Bergama’ya dair… Bergama’da üretilecek ve paylaşılacak.

Performansa profesyonel dans sanatçıları ve Bergama ve çevresinde yaşayanlar hayat verecek.

‘The body is the best time-transporter. Heritage transferred from body to body is the real cultural heritage. I believe that the body creates a bridge and ‘gateway’ between space and time.’

‘Clavicle’ is the collarbone, meaning little key. It provides the connection of the arms with the body. In a sense, it transfers and balances the movement in the front and back.

In one breath, it becomes a bridge between the past and the future, between dreams and reality. If we can turn the key, it can take us to another dimension in time.

Bergama is the place where I walk by following the sound of water and want to get lost in time.

The place where I understand the power of emptiness.

I intend to articulate the kinesthetic memory, which is a bridge between the past and the future, with the areas, to experience the freedom of staying between the times. The ‘Clavicle’ is designed with these intentions. The work ‘Clavicle’ is about Bergama. It will be produced and shared in Bergama.  Professional dancers and people living in Bergama and its surroundings will bring the performance to life.

*Odeabank’ın katkılarıyla hazırlanan ”Eşit Yaşam Eşit Sahne” teması kapsamında gerçekleşmektedir.

*The event takes place within the scope of the “Equal Life, Equal Stage” theme, prepared with the contributions of Odeabank.

Konsept, Koreografi, Yöneten / Concept, Choreography, Directed by: Tuğçe Ulugün Tuna