Kent Aktörleri, Kültür ve Yönetişim

Urban Actors, Culture and Governence

Moderatör: Serhan Ada

Konuşmacılar: Samet Güldoğan, Fikret Ürper, Ferhat Kentel

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 12:00

Bergama Ticaret Odası

Etkinlik Ücretsizdir.

Doç. Dr. Serhan Ada moderasyonunda gerçekleşecek bu panelde “Kentlerin kültür politikalarına kim yön veriyor?”, “İş dünyasının kültür politikalarına ve kültürel canlılığa katkısı nasıl gelişebilir?”, “Kültürel canlılığın, rekabet, katma değer ve hayat kalitesine etkileri nelerdir?” soruları çerçevesinde konuşmacılar görüşlerini paylaşacak.

In this panel under the moderation of Assoc. Dr. Serhan Ada, the speakers will share their views on the questions of “Who shapes the cultural policies of cities?”, “How can the contribution of the business world to cultural policies and cultural vitality be improved?” and  “What is the impact of cultural vitality on competition, added value and quality of life?”

Moderatör/Moderator: Serhan Ada

Katılımcılar/Panelists: 

Fikret Ürper, Ürper Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Samet Güldoğan, Ateş Çelik CFO

Ferhat Kentel, BAYETAV (Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı) Genel Koordinatörü

Etkinlik Süresi/Event Duration: 90 dk.