Bergama Kale Mahallesinde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş

Multi-Layered Walk in Bergama’s Kale Neighbourhood

Fatih Kurunaz

13 Ağustos/August Pazar-Sunday, 09:00

Çınarlı Kahve

Kale Tepesi’ndeki yerleşim M.Ö. III. yy.da şekillenmeye başlamıştır. Pergamon kentinin önemli krallarından II.Eumenes döneminde en geniş haline kavuşan kent surlarının bir bölümü, günümüzdeki Kale Mahallesi’nin içerisinden geçmektedir. Akropolis eteklerinde antik döneme ait konutların üzerinde gelişen yaşam bizlere 18.-19. yy yapılarını mimari miras olarak sunmaktadır. Batıdan doğuya Ulucami, Talatpaşa ve Kurtuluş mahalleleri, halk arasında bilinen ismiyle ‘Kale Mahallesi’ 19. yy sonuna kadar kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur. Yürüyüş bizleri, günümüze ulaşan antik dönem eserlerinden ve devşirme elemanlardan yola çıkarak, Osmanlı Dönemi mimari mirasını anıtsal eserler ile sivil konutlar üzerinden yapılan okumalarla, kentin dar sokaklarında “çok katmanlı” bir yolculuğa çıkarıyor.

*Etkinlik katılımcıları etkinlik başlama saatinden 15 dakika önce buluşma noktasına gelmelidir.

**Etkinlik her yaş grubunun katılımına uygun olup, 12 yaş altı ücretsizdir.

The settlement on Kale Hill began to take shape in the III. century BC. A part of the city walls, which reached its widest form during the reign of Eumenes II, one of the important kings of the city of Pergamon, passes through the present Kale District. The life that developed on the ancient houses on the skirts of the Acropolis presents us the 18th-19th century structures as architectural heritage. Ulucami, Talatpaşa and Kurtuluş neighborhoods from west to east, and ‘Kale Mahallesi’, as it is known among the people, had a cosmopolitan structure until the end of the 19th century. The walk takes us on a “multi-layered” journey through the narrow streets of the city, with readings of the architectural heritage of the Ottoman Period, based on the ancient period artifacts and spolia elements that have survived to the present day, through monumental works and civil residences.

*Participants must arrive at the meeting point 15 minutes before the event time.

**The event is suitable for all age groups and is free for under 12 years old.

Yürütücü/Executive: Fatih Kurunaz

Etkinlik Süresi/Event Duration: 90 Dakika/90 Minutes