Herhangi Bir Küçük ve Sakin Şey – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi

Any Little and Calm Thing – Gender Equality Workshop

Günseli Baki (Sarı Denizaltı İnisiyatifi)

5 Haziran-June Pazar-Sunday, 13:00

Tonoz 

*Odeabank’ın katkılarıyla hazırlanan ”Eşit Yaşam Eşit Sahne” teması kapsamında gerçekleşmektedir. 

*The event takes place within the scope of the “Equal Life, Equal Stage” theme, prepared with the contributions of Odeabank.

Atölye, cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan ve eşitsiz güç ilişkisine yol açan yapıların nasıl değiştirileceğini tartışan toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramlarından başlayarak,  gündelik hayatımızda kullandığımız dilden, birbirimizle kurduğumuz ilişkilerden, okuduğumuz haberlere, izlediğimiz reklamlara kadar toplumsal algıyı yönlendiren ve eşitsizliği yeniden üreten süreçlerin farkındalığını amaçlar. Geleneklerle eşitsizliği yeniden üreten kültür sanat aktiviteleri ile sanat ve kültür ilişkisini toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ele alır. Kültürel kodların bozulumunda sahne sanatlarının ve feminist sanat üretimlerinin önemine değinir. Kişisel hayatlarımızdaki küçük ve sakin bir değişimin, büyük etkileri üzerine katılımcılarla birlikte tartışır.

The workshop aims to raise awareness of the processes that direct social perception and reproduce inequality, from the language we use in our daily life, the relationships we establish with each other, to the news we read and the advertisements we watch. It also discusses the basic concepts of gender equality and how to change the social structures that result in gender differences and lead to unequal power relations. It deals with cultural and art activities that reproduce inequality with traditions and the relationship between art and culture within the framework of gender equality. It touches on the importance of the performing arts and feminist art productions in the transformation of cultural codes. It discusses with the participants the big effects of a small and calm change in our personal lives.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 90’

Yaş / Age: +16