Göç Aracılığıyla Paylaşılan Kültürel Miras

Shared Cultural Heritage Through Migration

Moderatör – Moderator

İpek Sür Van Dijk (Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri)

Konuşmacı – Speakers

Erdoğan Aykaç (Wereldmuseum, “Collections, Migration and the City” Bölümü Küratörü)

5 Haziran – June / Pazar – Sunday, 15:00

Yabets Sinagogu – Yabets Synagogue 

Ücretsiz Etkinlik. This event is free.

Göçmen topluluklar, küresel bağlantıları ve farklı toplumlardaki miras öğelerini yeniden kazanma ve yeniden yerleştirme yetenekleri sayesinde melez kültürel oluşumlar geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Konuşma, mirası sabit, belirli ve dışlayıcı olarak algılamayan modellerle yeniden şekillendirmenin yollarını tartışıyor. Müzeler,  göçmen toplulukların sorunlu sınıflandırmalarına sömürge mirasının bir parçası olarak nasıl meydan okuyabilir (ve ötesine geçebilir)? Müzelerin uygulamaları, paylaşılan mirasın zenginliğine nasıl odaklanabilir?

Müzeler, insanların anlatıları üzerinde düşünmelerini ve belki de yeniden çerçevelemelerini sağlamak için erişilebilirlik üzerinde nasıl çalışabilir ve topluluk üyeleriyle nasıl işbirliği yapabilir?

Migrant communities play an important role in developing hybrid cultural formations through their global connections and their ability to retake and redeploy elements from heritage within different societies. The talk discusses different ways in how we can reshape and rethink heritage into new and different models. Models that do not perceive heritage as fixed, given and exclusionary. How can museums challenge the problematic categorizations of migrant communities as part of a colonial legacy (and move beyond)? How can museum practices focus on the richness of shared heritage? 

How can museums work on accessibility and collaborate with community members to enable people to reflect upon, and perhaps reframe, their narratives?

Konuşma Süresi / Talk Duration: 90’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 50

Yaş / Age: +16