Gençlerle Yaratıcı Drama Atölyesi

Creative Drama Workshop for Young People

Gonca Atam 

5 Haziran – June / Pazar – Sunday, 11:00

Les Pergamon Hotel

Doğaçlama disiplininden yola çıkarak, olaylar karşısında spontane durumlar yaratarak bu yöntemin sahneye uyarlanması için çalışmalar yapılacaktır. 

Gonca Atam 19 Ocak 1984 yılında Aydın’da doğdu. 13 yıldır yaratıcı drama öğretmeni olarak çalışmakta olup bunun yanında gençlere yönelik doğaçlama tiyatro eğitimi vermektedir. Aynı zamanda bir masal anlatıcısı olarak hikayelerin dilden dile aktarılmasında kültürel bir görev almaktadır.

Based on the discipline of improvisation, studies will be carried out to adapt this method to the stage by creating spontaneous situations.

Gonca Atam was born on January 19, 1984 in Aydın. She has been working as a creative drama teacher for 13 years and also gives improvisational theatre training to young people. At the same time, as a storyteller, she takes on a cultural task in transferring stories from language to language.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 90’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 15

Yaş / Age: 13-17 Yaş / 13-17 Year Olds