Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

Improvisational Theatre Performance

Oyun Hamuru Tiyatrosu 

4 Haziran / June – Cumartesi / Saturday, 14:00

5 Haziran / June Pazar – Sunday, 17:30

Arasta / Ottoman Bazaar  

Etkinlik ücretsizdir. This event is free.

Tiyatro sporu hem doğaçlamaya dayalıdır hem de seyirciler sürekli olarak aktif durumdadırlar. Oyunculuk tamamen spontanlığa dayalıdır. Tiyatro Sporu oyuncu ve seyircilerin, sahnede biraz sonra ne olacağını bilmedikleri çağrışımlara dayalı bir oyun türüdür. Sahneler genelde 3 ve 15 dakika arasında değişir. Bir müzisyen oyuncularla eşit durumda sahnede yer alır. Uygulayıcıları hem yazar hem yönetmen hem de oyuncu olarak görev alırlar. Doğaçlamalar, sahnede oyuncuya sınırlamalar getiren çeşitli turlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Seyirci oyunların konularını, kahramanlarını, oyunun geçtiği mekânları belirlemede etkilidir. Seyirciler her bölümün sonunda alkışlarla ya da oy kartlarını kullanarak hangi takımın en iyi performans gösterdiğine karar verirler.

Theatre, as a sport, is based both on improvisation and the audience’s constant activity. Acting is completely based on spontaneity. Theatre Sport is a type of play based on associations that actors and audience do not know what will happen next on the stage. Stage durations usually range between 3 and 15 minutes. A musician is on stage on equal footing with the actors. Its practitioners take charge as writers, directors and actors. Improvisations are accomplished through various rounds on stage that impose limitations on the actor. The audience is effective in determining the subjects, heroes, and places where the play takes place. At the end of each episode, the audience decides which team performs best, either by applause or by using voting cards.

Oyuncular / Casts: Burak Özbaykuş, Sevinç Ustabaş, Umut Özan, Cenk Öztekin 

Teknik / Technical: Hüseyin Koca

Oyun Süresi / Performance Duration : 90’

Yaş / Age : +16