Çerağ 

Arte Oyuncuları

2 Haziran / June -Perşembe / Thursday, 18:30

4 Haziran / June – Cumartesi – Saturday, 17:00

Tonoz 

Çerağ kadim bir sestir; bin yıllardan bu yana gelen mağduriyetin, yok sayılmanın, katledilmenin sesi. Ve kadim bir ışıktır çerağ; cümle dertlerimizin delili olan, içine düştüğümüz karanlığı aydınlatan bir ışık. 

“Âlemin muradı dünyada cennettir” diyenlere yol gösterendir Çerağ ve bu yolda yürüyenlere yapılan zulümleri ifşa eden, gösterendir. Görmeyene göz, işitmeyene ses, unutmuş olana bir hatırlatmadır…

Su diye inleyenlerin suyu, darağacında asılanların bedeni, ateşlerde yakılanların külüdür Çerağ. Bizler de onun anlatıcıları, delilin delili olacağız…

Çünkü “Her şeyi bilen odur, her şeyi bilen odur. Hü gerçeğin demine, hü demin devranına!”

Çerağ is an ancient voice; It is the voice of victimization, being ignored and murdered for thousands of years. And the çerağ is an ancient light; The sentence is a light that illuminates the darkness we have fallen into, the evidence of our troubles.

Çerağ is the one who guides those who say “the world’s will is heaven on earth,” and it is the one who reveals and shows the cruelty done to those who walk on this path.

Çerağ is the water of those who groan for water, the bodies of those hanged on the gallows, and the ashes of those burned in fires. We, too, will be its narrators, the evidence of the evidence.

Because “He is all-knowing, he is all-knowing. Hu to the time of truth, hu to the moment of time!”

Yazan ve Yöneten / Written and Directed by: Bülent Yıldız 

Oyuncu / Cast: Yiğit Kocabıyık 

Vokal / Vocal: Özlem Olcay 

Defjenler /  Defjens: Halil İbrahim Şan, Mehmet Nihat Şan 

Koreografi / Choreography: Arzu Karaman 

Asistan / Assistant: Gülşah Kocabıyık

Oyun Süresi / Performance Duration: 60’

Yaş / Age: +13