Çamur Atölyesi

Mud Workshop

Hüseyin Besli 

4 Haziran – June / Cumartesi – Saturday, 11:00, 13:00

Arthistik Creative Studio,
Buluşma Noktası – Meeting Point: Çınarlı Kahve

7-12 yaş arasındaki çocuklarla bir heykel atölyesinde heykelin temelini oluşturan çamura şekil verme deneyiminden yola çıkarak her katılımcı kendi istediği bir objeyi şekillendirerek çamur ile tanışacak ve basit aletleri kullanmayı öğrenecek. Kirlenebilecek kıyafetler tercih edilebilir. 

1976 Bergama doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu. 2003 yılından beri Bergama Arastası’nda yer alan Arthistik Creative Studio adlı atölyesinde sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. Heykel, dekorasyon, resim, tasarım uygulamaları yapıyor. Hobi ve güzel sanatlara hazırlık kursları, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çamur atölye çalışmaları düzenliyor. 

In this sculpture workshop held with children between the ages of 7 and 12, each participant will shape an object of their own choice, based on the experience of shaping the mud that forms the basis of the sculpture, and will meet with mud and learn to use simple tools. Clothing to get messy, please dress accordingly.

 Hüseyin Besli was born in 1976 in Bergama. He graduated from Eskişehir Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture. Since 2003, he has been continuing his artistic works in his workshop called Arthistic Creative Studio, located in Bergama Arasta. He creates sculpture, decoration, painting and design applications and also organizes hobby and fine arts preparation courses, and mud workshops for children and adults.

Atölye Süresi / Workshop Duration: 60’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 10

Yaş / Age: 7-12 Yaş / 7-12 Year Olds