Çalgıcı Gülali Masalı

The Tale of The Instrumentalist Gülali

Boş Sahne

4 Haziran – June / Cumartesi – Saturday, 17:30

5 Haziran – June / Pazar – Sunday, 14:00

Arasta / Ottoman Bazaar 

Etkinlik ücretsizdir. This event is free. 

Krallıklarında örnek birer lider olarak yetişen genç prens ve prenses bir gün kara bir duman tarafından kaçırılır ve ne yapılırsa yapılsın bulunamazlar. Ülke bir açmazın içine sürüklenir. Karmaşanın, kaosun ülkenin dört bir yanını sardığı günlerde saraydan yayılan bir haber bütün halka umut verir. Kraliçenin yeni bir oğlu olmuştur. Halk yeni prensleri şerefine kırk gün kırk gece düğün dernek kurar, hep bir ağızdan haykırır: “Yaşasın geleceğin kralı!” Ama genç prensin yüreğinde başka şeyler yatmaktadır… 

Çalgıcı Gülali tutkuları ve sorumlulukları arasında sıkışmış, güçlü olmayı sorgularken farklı bir büyümenin yolunu arayan bir çocuğun hikayesi… “Bu dünyada kim kral olmak istemez ki?”

Raised as exemplary leaders in their kingdom, the young prince and princess are abducted one day by black smoke and cannot be found no matter what they do. The country is dragged into a dead end. 

In the days when turmoil and chaos swept all over the country, news from the palace gives hope to all the people. The Queen gave birth to a son. The people organize merriments for forty days and forty nights in honour of their new prince, shouting in unison: “Long live the future king!”

But different things lie in the heart of the young prince…

The Tale of The Instrumentalist Gülali is the story of a boy caught between his passions and responsibilities, searching for a different way of growing up while questioning the notion of being powerful… “Who in this world wouldn’t want to be king?”

Yazan* & Oynayan / Written by* & Cast: Semih Ali Aksoy  

Yöneten / Directed by: Ceren Özcan  

Çalan & Oynayan / Music & Cast: Uygar Mando  

Afiş Çizim / Poster Illustration: Sezgin Çiftçi  

Afiş Tasarımı / Poster Design: Gül Onat   ​     

*“Prens Ivan ve Çalgısı” adlı Rus halk masalından esinle yazılmıştır.

*Inspired by the Russian peoples tale, “Prince Ivan and his Instrument.”

Oyun Süresi / Performance Duration : 90’ 2 perde / 90’ 2 acts 

Yaş / Age : +8