BTF Clown ve Sirk Sanatları Ekibi

BTF Clown and Circus Team

2-4 Haziran-June / Perşembe’den Cumartesi’ye –

from Thursday to Saturday

Açılış Panayırı, Bergama Sokakları / Opening Fair, Bergama Streets 

Etkinlik ücretsizdir. This event is free.

Bergama Tiyatro Festivali Clown Ekibi, Bergama Tiyatro Festivali boyunca mahallelerin farklı noktalarından başlayan kortejle gösteri alanına geçer. Gösteri, sirk sanatları, akrobasi ve dans içerikli teatral performanslardan oluşmaktadır. Her yaş grubundan mahallelinin eğlenceli zaman geçirebilmesi ve farklı sanatsal performanslarıyla buluşması hedeflenir.

The Bergama Theatre Festival Clown Team arrives at the performance area with a cortege starting from different neighbourhoods throughout the festival’s duration. The show consists of theatrical performances of circus arts, acrobatics and dance. Its objective is for neighbourhood residents from all age groups to have a fun time and meet with different artistic performances.

Grup İsmi: Bergama Tiyatro Festivali Clown Ekibi / Bergama Theatre Festival Clown Team

Yöneten & Teknik / Directed by & Technical : Güray Dinçol

Oyuncular / Casts : Özgür Doğa Görürgöz, Zeynep Kuyumcu, Irmak Kuyumcu, Gurur Ünükür, Ezgi Keskin, Tara Demircioğlu, Ece Nur Ateş, Ertürk Erkek, Pınar Akkuzu

Teknik /  Technical : Deniz Berk Bekar 

Oyun Süresi / Performance Duration : 70’

Yaş / Age : Tüm yaşlar / All ages