Bergama Müzesi Eser Koleksiyonu Üzerinden Kent Tarihi Anlatımı

Urban History Narration Through the Bergama Museum Artifact Collection

Nilgün Ustura

12 Ağustos/August Cumartesi-Saturday, 13:00

13 Ağustos/August Pazar-Sunday, 13:00

Bergama Müzesi

Etkinlik Ücretsizdir.

Anadolu’nun en erken müzelerinden biri olan Bergama Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin eser koleksiyonu üzerinden kent tarihi anlatımını Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura’dan dinleyeceğiz.

We will listen to the narration of the city’s history through the artifact collection of the Bergama Archaeology and Ethnography Museum, which is one of the earliest museums in Anatolia, from Bergama Museum Director Nilgün Ustura.

Yürütücü/Executive: Nilgün Ustura

Etkinlik Süresi/Event Duration: 120 dk.