Bergama Kale Mahallesi’nde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş

A Multi-Layered Walk in Bergama’s Kale Neighbourhood

Fatih Kurunaz 

4 Haziran – June / Cumartesi – Saturday 17.00

Buluşma Yeri – Meeting Point: Çınarlı Kahve 

Yürüyüş bizleri, günümüze ulaşan antik dönem eserlerinden ve devşirme elemanlardan yola çıkarak, Osmanlı Dönemi mimari mirasını anıtsal eserler ile sivil konutlar üzerinden yapılan okumalarla, kentin dar sokaklarında “çok katmanlı” bir yolculuğa çıkarıyor.

The walk takes us on a “multi-layered” journey through the narrow streets of the city, with readings of the architectural heritage of the Ottoman Period, based on the ancient period artifacts and spolia elements that have survived to the present day, through monumental works and civil residences.

Etkinlik Süresi / Event Duration: 90’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 25